آبياري قطره اي يا موضعيDrip irrigation)) عبارت است از روشي که در آن آب با فشار کم از روزنه يا وسيله‌اي به نام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتي در پاي گياه ريخته مي‌شود.


نوار آبياري تيپ    tape dirp irrigation
آبياري با نوار تيپ آبياري به روش تيپ يکي از روش هاي آبياري موضعي است که در دو دهه ي اخير در کشور هاي پيشرفته صنعتي در سطح وسيع ، براي واحد هاي زراعي و باغي مورد استفاده قرار گرفته است  تنها تفاوت اين روش با آبياري قطره اي ،کاربرد نوار هاي تيپ به جاي لوله هاي آبده مرسوم و قطره چکان ها مي باشد .

 
آبياري باراني Sprinkle Irrigation
درآبياري به روش باراني‌، آب با فشار در داخل يک شبکه لوله‌کشي شده جريان پيدا کرده و سپس از خروجي‌هايي که روي اين شبکه تعبيه شده و آبپاش ناميده مي‌شوند، خارج مي‌شود.  ساختمان آب‌پاشها طوري است که هنگامي که با فشار از آن خارج مي‌شود بصورت قطرات ريز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه ريخته مي‌شود. 
 


آبياري کم فشار
آبياري کم فشار روش جديدي است که در آن  با استفاده از فشار آب موجود در لوله هاي آبرساني مزرعه و يا با ايجاد فشار کم با ريزش آب درون يک مخزن کوچک به مانند لوله جدار با اتصال به لوله موتور خانه بدون نياز به استخر و پمپاژ انجام مي پذيرد.

 
 طراحي و اجراي مخازن و استخرهاي ذخيره آب
روشهاي نـوين آبـياري در صـورتي رانـدمان بـالايي دارنـد كـه به طـور صحـيح طراحـي و اجراء شوند و آمـوزش صحـيح در اخـتيار كشـاورزان قـرار گـيرد. شرکت فني مهندسي زايند پژوه سپاهان با در اختيار داشتن کادر مديريتي و کارشناسي با تجربه و با داشتن بيش از 10 سال سابقه در زمينه طراحي و اجراي سيستم نوين آبياري آماده ارائه خدمات فني مهندسي در اين زمينه مي باشد.
پیام مدیریت

شرکت مهندسين م‍شاور زايندپژوه سپاهان، آمادگي کامل خود را در ارائه هرچه بهتر خدمات محوله با رعايت کليه استانداردهاي متداول در سراسر ایران عزیزمان اعلام مي‌نمايد.

ویدئو آموزشی

تماس با ما

آدرس: اصفهان، خيابان بزرگمهر، چهارراه نورباران، روبه روي بانک صادرات ، کوچه درفش، ساختمان غدير، پلاک 32، واحد1/کد پستي: 17191-81548

تلفن تماس: 09131062580  -  03132654378
دور نگار: 03132654378     پست الکترونيک:  zayandps@gmail.comشرکت مهندسین مشاور آب در اصفهان

شرکت مهندسین مشاور آب در اصفهان